Zajęcia ze Stowarzyszeniem Studentów Medycyny Drukuj
czwartek, 24 marca 2016 21:08
higienasnu2Uczniowie dwóch klas o profilu biologiczno-chemicznym – ID i IID uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Studentów Medycyny w Centrum Dydaktyczno-Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematyką spotkania toczyła się wokół higieny pracy umysłowej i higieny snu. Uczestnicy brali także udział teście wiedzy obalającym mity na temat zdrowia psychicznego.


higienasnu1Poznawaliśmy pierwsze objawy najczęściej występujących chorób psychicznych, dowiadywaliśmy się czy można im zapobiec, gdzie szukać profesjonalnej pomocy, jak wygląda praca psychiatry oraz jak społeczeństwo ocenia i traktuje chorych psychicznie ludzi.

Spotkanie okazało się bardzo ciekawe, więc... wkrótce kolejne!