Rekrutacja
Rekrutacja

 

 

Przedstawmy się


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach to szkoła z długoletnią tradycją. Została założona w 1945 roku, a w obecnej siedzibie funkcjonuje od roku 1956. 10 czerwca 1961 r. patronką Liceum została Maria Konopnicka.


Dlaczego warto uczyć się w naszym liceum?

 • dzięki wielokierunkowej ofercie programowej każdy znajdzie profil dostosowany do swoich zainteresowań;
 • współpraca ze szkołami wyższymi pozwala naszym absolwentom bez trudu zdobyć indeks wymarzonej uczelni;
 • osiągamy prawie 100% zdawalności na maturze;
 • z nami osiągniesz sukces w olimpiadach i konkursach;
 • umożliwiamy korzystanie z nowocześnie wyposażonych pracowni tematycznych i sali komputerowej
 • tworzymy dobre warunki do nauki języków obcych (j. angielski i j.niemiecki), podział na grupy zaawansowania
 • edukacja odbywa się w atmosferze przyjaznej uczniom;
 • organizujemy spotkania z kulturą, liczne wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe oraz wymiany międzynarodowe;
 • proponujemy rozwój przez sport; zajęcia z wychowania fizycznego w nowocześnie wyposażonej siłowni, boisko Orlik 2012
 • uczestniczymy w akcjach społecznych;
 • stawiamy na partnerstwo w relacjach uczeń - nauczyciel;
 • oferujemy bezpieczną i komfortową atmosferę zajęć dydaktycznych;
 • rozwijamy zainteresowania uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych;
 • prowadzimy zajęcia w systemie jednozmianowym od 800 do 1525
 • podnosimy ciągle standardy bezpieczeństwa, na terenie placówki działa monitoring

Założenia oferty edukacyjnej:

 1. Założenia oferty edukacyjnej wynikają z analizy potrzeb przyszłych uczniów, wymagań rekrutacyjnych uczelni wyższych oraz optymalnej organizacji pracy naszego liceum.
 2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym.
 3. Wyboru klas, czyli proponowanych rozszerzeń, uczniowie dokonują w procesie naboru elektronicznego.
 4. Zakres nauczanych przedmiotów w klasach pierwszych jest identyczny.
 5. Rozszerzanie przedmiotów odbywa się od klasy II.
 6. Proponujemy nauczanie na poziomie rozszerzonym z 3 przedmiotów w każdej z klas.
 7. W szczególnych przypadkach, w ramach możliwości organizacyjnych szkoły, Dyrektor może wyrazić zgodę na zmianę klasy, a tym samym przedmiotów objętych rozszerzeniem.
 8. Drugiego wybranego języka obcego uczniowie uczą się w grupach międzyoddziałowych.
 9. Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych odbywa się z podziałem na grupy zaawansowania.


PROGRAMY ZEWNĘTRZNE REALIZOWANE W SZKOLE:

 • "Partnerzy w nauce" opracowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Wszechnicę Śląską w ramach działań Europejskiego Funduszu Społecznego
 • E-fizyka we współpracy z Wydawnictwem ZamKor i Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości"
 • Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa realizowany we współpracy z Politechniką Koszalińską
 • E-matura we współpracy z Politechniką Łódzką
 • Akademia Ciekawej Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • "Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!" - projekt realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną
 • "Przyroda w liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody."
 • eTwinning - międzynarodowy projekt z języka niemieckiego "Deutsch durch Verbrechen"
 • Ekoszkoła
 • Szkoła Współpracy
 • Edukacj@
 • Mam Haka Na Raka

PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH:

 • Patronat Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej (CMF PŁ)
 • Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Patronat Wydziału Filologicznego Uniwersystetu Łódzkiego
 • Patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Patronat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • Patronat Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli

Uczniom pragnącym rozwijać swoje zainteresowania szkoła umożliwia uczestnictwo w ciekawych kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Młodzież corocznie z dużym powodzeniem bierze udział w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, przeglądach i zawodach sportowych. Liceum oferuje szeroki zakres edukacji kulturalnej (film, teatr, muzyka) oraz edukację przez sztukę.


W szkole panuje przyjazna i bezpieczna atmosfera, a nauka odbywa się w klimacie zaufania i spokoju. Partnerskie relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami pozwalają na zdobycie kluczowych umiejętności posługiwania się w życiu językami obcymi i wiadomościami z innych przedmiotów. Wychowawcy klas chętnie organizują wycieczki, rajdy, wyjazdy do kin i teatrów, które łączą wiedzę z turystyką i rekreacją.

 

WAŻNE DATY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY:

 

Złożenie wniosku, podania (dostępne na stronie internetowej szkoły) o przyjęcie wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru.

W postępowaniu uzupełniającym 12.07.2016 godz. 12:00 - 14.07.2016, godz. 12:00.

1.06.2016 - 22.06.2016

godz. 1200


Dostarczenie wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

24.06.2016 - 28.06.2016

godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W postępowaniu uzupełniającym 8.08.2016 do godz. 12:00.

4.07.2016

do godz. 1200Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły - przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


4.07.2016 godz. 1200

- 11.07.2016 godz. 1200

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W postępowaniu uzupełniającym 12.08.2016, godz. 12:00.

12.07.2016

godz. 1200

 

 

 

 


 1. ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do (...) publicznych szkół ponadgimnazjalnych ...

 2. Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017

 3. Informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2016/17 na stronach UMŁ.

 4. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym ...

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej szkoły!


Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Konopnickiej

99-200 Poddębice
ul. Mickiewicza 13/15
tel./fax. 0-43 6783047
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 


Patronują nam

Reklama
Reklama
Reklama

Foto NEWS

zajecianaul.jpg
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
?>