school

 

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy nabór do siedmiu klas

z rozszerzoną podstawą programową z następujących przedmiotów:


Klasa

Przedmioty
o rozszerzonej podstawie programowej

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji


Liczba miejsc

IA

politechniczna

z elementami cybernetyki i robotyki

pod patronatem

Politechniki Łódzkiej

fizyka matematyka,  informatyka

j. polski, matematyka, fizyka,

informatyka

 

24

IB

politechniczna

z elementami programu wojskowego

pod patronatem

Wojskowej Akademii Technicznej

fizyka matematyka, trzeci przedmiot do wyboru:

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka

24

IC

medyczna

pod patronatem

Wydziału Chemii

biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru:

j. angielski,

j. niemiecki, matematyka

j. polski, j. obcy, biologia, chemia

24

ID

biologiczno - chemiczna

z elementami programu wojskowego

pod patronatem

Wojskowej Akademii Technicznej,

Wydziału Chemii UŁ

biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru:
j. angielski, j. niemiecki, matematyka, fizyka

j. polski, j. obcy, biologia, chemia

24

I E

geograficzno - politologiczna

z elementami turystyki

pod patronatem Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

geografia, wiedza o społeczeństwie, trzeci przedmiot do wyboru:
j. angielski, j. niemiecki, matematyka

j. polski, j. obcy, geografia, wiedza
o społeczeństwie

24

I F

dziennikarsko - prawnicza

z elementami programu policyjno - prawnego

pod patronatem Wydziału Filologicznego UŁ

j. polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru:
j. angielski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie

j. polski, j. obcy, historia,

wiedza o społeczeństwie

24

I G

ekonomiczna

z elementami zarzadzania i rozszerzoną podstawą programową z informatyki

we współpracy z 

JTI Polska Sp.z o.o.

matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru:
j. angielski, j. niemiecki

j. polski, j.obcy, matematyka, informatyka

24

 

KLASA IA POLITECHNICZNA Z ELEMENTAMI CYBERNETYKI I ROBOTYKI

1aKlasa politechniczna to dobry wybór dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi takimi jak matematyka, fizyka czy informatyka. Klasa ta objęta jest patronatem Politechniki Łódzkiej. Uczniowie uczestniczą w warsztatach, wykładach i pokazach na terenie uczelni. Pracownicy PŁ prowadzą także zajęcia w murach liceum. W klasie maturalnej uczniowie mają możliwość uczestniczenia w tzw. "Tygodniu z matematyką i fizyką na PŁ". W tym czasie mieszkają w akademiku PŁ i uczęszczają na zajęcia organizowane na uczelni. Jest to znakomita możliwość, by poznać politechnikę, ale także poczuć atmosferę życia studenckiego.

W edukacyjnej ofercie tej klasy znajdują się elementy cybernetyki i robotyki. Uczniowie będę mieli możliwość poznać podstawy programowania (z zastosowaniem w robotach) oraz programowania przemysłowego. Klasa współpracuje z firmą Astor oraz dużym przedsiębiorstwem z powiatu (Gostków Stary).

Uczniowie tej klasy co roku biorą udział w konkursach matematycznych i fizycznych. Rozkład materiału w klasie gwarantuje zdobycie solidnych podstaw wiedzy z obszaru nauk ścisłych, co umożliwia zdanie egzaminu maturalnego na wysokim poziomie oraz uzyskanie indeksu wymarzonej uczelni.

Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych, takich jak: uniwersytety, politechniki czy uczelnie techniczne. Śmiało i bez obaw będą mogli wybierać różne ciekawe kierunki studiów: matematyka, fizyka, informatyka, budownictwo, logistyka, marketing, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, elektronika, automatyka, telekomunikacja, inżynieria lądowa i środowiska, ekonomia oraz wiele innych (część z wymienionych kierunków to tzw. kierunki "zamawiane", na których można otrzymywać stypendium).


KLASA IB POLITECHNICZNA Z ELEMENTAMI PROGRAMU WOJSKOWEGO1b

Klasa politechniczna dedykowana jest dla uczniów zainteresowanych matematyką i fizyką, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności wymagane na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych oraz doskonalić znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Klasa ta współpracuje z Politechniką Łódzką. Uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych na uczelni oraz w wykładach prowadzonych przez pracowników politechniki w szkole. Ponadto w ofercie tej klasy znajdują się elementy programu wojskowego. Klasa objęta jest patronatem Wojskowej Akademii Technicznej.

Wojskowa Akademia Techniczna to uznana i ciesząca się renomą uczelnia politechniczna, która kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych są mianowani na stopień podporucznika. Ponad 20 kierunków studiów, wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa, rozwinięty ośrodek naukowo-badawczy to atuty uczelni doceniane także przez pracodawców - absolwenci stanowią znaczną część korpusu oficerskiego Wojska Polskiego, ale są też zatrudniani w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu w Polsce i za granicą. Współpraca z WAT daje uczniom między innymi możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w liceum przez nauczycieli akademickich, festiwalach nauki, drzwiach otwartych, akademickich kołach naukowych. Poznawanie pracy służb mundurowych odbywa się poprzez udział w dodatkowych zajęciach.

Klasa współpracuje z firmą Astor oraz dużym przedsiębiorstwem z powiatu (Gostków Stary).

Profil ten przygotowuje w szczególności do studiów technicznych na politechnice i na uczelniach technicznych (WAT), zwłaszcza na wydziałach: fizyki technicznej i matematyki stosowanej, elektroniki, telekomunikacji, elektrotechniki i automatyki, mechanicznym, inżynierii lądowej i środowiska, cybernetyki, logistyki oraz do studiów ekonomicznych.


KLASA IC MEDYCZNA

1cKlasa medyczna to oferta dla osób, które chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii. W programie nauczania rozszerzono biologię, chemię i matematykę lub język obcy. Uczniowie mają możliwość zdobywać wiedzę w nowoczesnej pracowni chemicznej - odnowionej i wyposażonej w odczynniki, odpowiedni sprzęt wykorzystywany przy doświadczeniach chemicznych. Pracownia przystosowana jest do wykonywania zajęć laboratoryjnych. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Wydział Biologii i Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto uczniowie nabywają nowe umiejętności na organizowanych w szkole kursach pomocy przedmedycznej i z zakresu profilaktyki nowotworowej. Klasa medyczna daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie: biologicznej, chemicznej, ekologicznej, w licznych konkursach np. o zdrowiu czy w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych tj. „Mam haka na raka", gdzie odnosimy sukcesy. W ramach edukacji medycznej organizowane są wyjazdy do Szpitala Klinicznego w Łodzi czy spotkania z lekarzami lub absolwentami naszej szkoły studiującymi na kierunkach medycznych. Nasi uczniowie po tym rozszerzeniu najczęściej wybierają następujące kierunki studiów: medycyna, weterynaria, farmacja, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, analityka medyczna, leśnictwo, chemia budowlana, chemia leków, ratownictwo medyczne, fizyka medyczna, stomatologia, dietetyka, inżynieria genetyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, psychologia, kryminalistyka, kosmetologia, zootechnika. Uczniowie klasy medycznej są wolontariuszami i honorowymi krwiodawcami.


KLASA ID BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

1dKlasa biologiczno - chemiczna z rozszerzonym programem z biologii, chemii i języka angielskiego przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, chemicznych, medycznych lub farmaceutycznych. W programie nauczania w klasie drugiej i trzeciej przewidziane są zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii, a także zajęcia z elementami programu wojskowego. Szkoła dysponuje wyposażoną pracownią chemiczną. Podczas zajęć uczniowie będą samodzielnie wykonywać doświadczenia i ćwiczenia przygotowujące do zdawania na egzaminie maturalnym biologii i chemii w zakresie rozszerzonym.

Liceum współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim, Szpitalem Klinicznym, Wojskową Akademią Techniczną - uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych.

Zajęcia przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach np.: biologia, ochrona środowiska, chemia, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, mikrobiologia. Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii.


KLASA IE GEOGRAFICZNO - POLITOLOGICZNA 1e

Nauka w klasie geograficzno- politologicznej z elementami turystyki urozmaicona będzie zajęciami na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalnie rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie pozwoli zrozumieć funkcjonowanie międzynarodowych organizacji i procesów zachodzących we współczesnym świecie. Poza tym istnieje możliwość udziału w programie e-Twinning w ramach międzynarodowej współpracy szkół. Absolwent tej klasy może starać się o przyjęcie na takie kierunki studiów, jak: logistyka, turystyka i rekreacja, prawo, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe.


KLASA IF DZIENNIKARSKO - PRAWNICZA

1fProfil dziennikarsko - prawniczy z elementami programu policyjno - prawnego pod patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego łączy treści języka polskiego, historii i języka obcego, wymagane na egzaminie maturalnym, z nowoczesnymi metodami nauczania. Uczniowie uczestnicząc w różnorodnych zajęciach na Uniwersytecie Łódzkim, zdobywają dodatkową wiedzę, wykraczającą poza podstawę programową. W ramach realizowanej edukacji teatralnej i filmowej w szkole uczniowie poznają zasady funkcjonowania mediów, zgłębiają tajniki dziennikarstwa. Nauka w tej klasie pozwala na zdobycie umiejętności do tego, by odnieść sukces w świecie, w którym liczą się umiejętności autoprezentacji, zapoznanie ze światem mediów i multimediów. Realizacja materiału w tej klasie przygotowuje do studiowania dziennikarstwa, filmoznawstwa, kulturoznawstwa, marketingu i reklamy, socjologii i oczywiście prawa i administracji.


KLASA IG EKONOMICZNA

1gProfil ekonomiczny z elementami zarządzania i rozszerzoną podstawą programową z informatyki adresujemy do uczniów dociekliwych, poszukujących szerokiej wiedzy o współczesnym świecie. Nauka w tej klasie umożliwi ukształtowanie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej. Dodatkowo, współpraca z przedsiębiorstwem K-Flex z Wielenina z włoskim kapitałem oraz prężnie rozwijającą się firmą z japońskim kapitałem znajdującą się na terenie gminy Wartkowice w powiecie poddębickim, umożliwi zdobycie doświadczenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Efektem nauki w tej klasie może być podjęcie studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, marketing, bankowość, a także stosunki międzynarodowe.

 

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej szkoły!


 

Patronują nam

Reklama
Reklama
Reklama

Foto NEWS

zajecianaum.jpg
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
?>