Udział w projekcie Szkoła Współpracy PDF Drukuj
środa, 13 listopada 2013 21:42
logo_rozszerzoneszkolawspolpracyZ przyjemnością informujemy, że jako jedna z 1034 placówek oświatowych w całym kraju, zakwalifikowaliśmy się do udziału w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły".
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzez wypracowanie i wdrażania modelowych rozwiązań tych wspólnych działań. W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów dla uczniów, rodziców i pedagogów. Uczniowie wezmę udział m.in. w zajęciach na temat uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z dyrekcją, radą pedagogiczną i rodzicami. Dla rodziców odbędą się szkolenia dotyczące uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją. Dyrektorzy i nauczyciele będą uczestniczyć w spotkaniach z zakresu znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowania do aktywnego ich uczestnictwa.

Po zakończeniu szkoleń szkolne zespoły (dwoje uczniów, dwoje rodziców, nauczyciel i dyrektor) wezmą udział w warsztatach, których efektem będzie zaprojektowanie i wdrożenie działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i młodzieży w życiu szkoły. Efektem tych wszystkich współdziałań będzie opracowanie indywidualnego, dostosowanego do specyfiki szkoły i środowiska lokalnego, Programu Współpracy. W ramach programu odbędą się także konkursy, a szkoły, które biorą w nim udział otrzymają certyfikat "Szkoła Współpracy" wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.
Czeka nas więc sporo pracy, ale żadna praca nie straszna, jeśli ma zaowocować wynikami, które będziemy mogli wdrażać i z których będziemy korzystać przez następne lata.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Patronują nam

Reklama
Reklama
Reklama

Foto NEWS

zajciabiologia2.jpg
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
?>